اخرین بروزسانی تیر 96

قیمت تمامی این نسخه ها فقط 4000 هزار تومان میباشد.

سرور های جدید بینهایت شبانه با دهکده جدید با ورژن 9/105/10