کارخانه ی طلسم سازی (Spell factory)

 طلسم سازی-Spell factory

کارخانه ی طلسم سازی

کارخانه ی طلسم سازی که فضایی 3 در 3 اشغال می کند در سطوح مختلف طلسم های مختلفی در اختیار کاربر قرار می دهد.

اگر در تهاجم دشمن کارخانه ی طلسم سازی شما نابود شود طلسم های ساخته شده ی داخل اش از بین نخواهند رفت.

اگر کارخانه در حال طلسم سازی باشد و شما قصد ارتقاء خود کارخانه را داشته باشید در روند ایجاد طلسم خللی وارد نمی شود اما در حین ارتقاء کارخانه دیگر نمی توانید طلسم جدیدی را ایجاد کنید .

تفاوت ظاهری سطح های مختلف:

  • در سطح یک ، طلسم در داخل دیگ آبی رنگ است ، به رنگ طلسم رعد و برق.
  • در سطح دوم ، طلسم در داخل دیگ طلایی است ، شبیه رنگ طلسم شفادهنده.
  • در سطح سوم ، طلسم در داخل دیگ به رنگ بنفش است ، مثل رنگ طلسم خشم.
  • در سطح چهارم ، طلسم در داخل دیگ سبز رنگ است ، به رنگ طلسم پرش.
  • در سطح پنجم ، طلسم در داخل دیگ به رنگ آبی روشن است ، همانند رنگ طلسم یخ.مشخصات

تعداد بازديد: ۸۲۵
کلش اف کلنز

مرجع بازی کلش اف کلنز
...................................................
clash of clans

نويسندگان

پيوندها